Ο δικτυακός τόπος

του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

έχει μεταφερθεί στη διεύθυνση (URL)

http://www.sdp.uth.gr/

Ευχαριστούμε για την κατανόηση

Τελευταία ενημέρωση 21-02-2012 © Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας